Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
40/KH-DTNT 09/03/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2018 - 2019
/QĐ-DTNT 01/02/2019 Quyết định, Thông báo, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ