kế hoạch KĐCLGD năm học 2020-2021

kế hoạch KĐCLGD năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020”

kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020”

Lượt xem:

...
kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Lượt xem:

...
CHUYÊN ĐỀ CẤP CỤM TRẢI NGHIỆM MÔN ÂM NHẠC

CHUYÊN ĐỀ CẤP CỤM TRẢI NGHIỆM MÔN ÂM NHẠC

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Lượt xem:

  UBND TX BUÔN HỒ TRƯỜNG PTDTNT THCS TX BUÔN HỒ Số:……/KH-PTDTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày          tháng    năm 2019   KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ   MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhầm duy trì... ...
SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN MỸ THUẬT

SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN MỸ THUẬT

Lượt xem:

...
Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Lượt xem:

Tối 12-11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên toàn quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...