QUY ĐỊNH Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ

Lượt xem:

Đọc bài viết

QUY ĐỊNH

Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên

trang thông tin điện tử của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ

 

  1. Nguồn cung cấp và các thông tin được phép đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ

Thông tin đăng tải trên trang TTĐT bao gồm các tin, bài, dữ liệu, tư liệu… về các hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và của nhà trường nói riêng. Ví dụ:

– Giới thiệu về quá trình hình thành và sự phát triển của nhà trường.

– Các hoạt động dạy và học của nhà trường.

– Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…

– Các hoạt động ngoại khóa: hội thi, hội giảng, hội học, văn nghệ, thể dục thể thao,… Các tham luận, chuyên đề,….

–  Các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

  1. Hình thức đăng tải

          Thông tin trên trang TTĐ được thể hiện bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa và các hình thức thể hiện được trên trang TTĐ khác.

  1. Những thông tin không được đăng tải trên Trang thông tin điện tử:
  • Thông tin thuộc danh mục tài liệu mật chưa được phép công bố;
  • Thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan chủ quản xét duyệt;
  • Thông tin có nội dung tuyên truyền, kích động, bôi xấu chế độ, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
  • Các thông tin có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực;
  • Thông tin gây chia rẻ, mất đoàn kết dân tộc;