KẾ HOẠCH Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 25/KH-DTNT
Ngày ban hành 09/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch, Thông báo,
Trích yếu KẾ HOẠCH Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 -2023 Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Xem văn bản Xem Online
Tải về