Trường PTDTNT THCS TX Buôn Hồ

  • Điện thoại: 02623503968
  • Email: lehongthanh.bh@gmail.com
  • Địa chỉ: Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk