Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

...
kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020”

kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020”

Lượt xem:

...
kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Lượt xem:

...
CHUYÊN ĐỀ CẤP CỤM TRẢI NGHIỆM MÔN ÂM NHẠC

CHUYÊN ĐỀ CẤP CỤM TRẢI NGHIỆM MÔN ÂM NHẠC

Lượt xem:

...
SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN MỸ THUẬT

SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN MỸ THUẬT

Lượt xem:

...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...